คนจะไม่เป็นผู้ศรัทธาจนกว่าจะเชื่อในศาสดาทุกคน

admin 29 / 06 / 2024 3 มุมมอง
คนจะไม่เป็นผู้ศรัทธาจนกว่าจะเชื่อในศาสดาทุกคน

ผู้ที่ส่งศาสดาคือพระเจ้า และผู้ที่ปฏิเสธศาสนาของคนใดคนหนึ่งในหมู่พวกเขาก็เท่ากับปฏิเสธทุกคน

ไม่มีบาปใดที่ยิ่งใหญ่กว่าการที่มนุษย์ปฏิเสธวิวรณ์ของพระเจ้า ดังนั้นการจะเข้าสวรรค์ได้ต้องเชื่อในศาสดาทุกคน

สิ่งที่จำเป็นสำหรับทุกคนในยุคนี้คือการเชื่อในศาสดาทุกคนของพระเจ้า และจะไม่สามารถทำได้หากไม่เชื่อและปฏิบัติตามศาสดาคนสุดท้ายคือมูฮัมหมัด -ขอความสันติจงมีแด่ท่าน-

พระเจ้าได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานว่า ผู้ที่ปฏิเสธที่จะเชื่อในศาสดาคนใดคนหนึ่งของพระเจ้าถือว่าเป็นผู้ปฏิเสธพระเจ้าและวิวรณ์ของพระองค์:

อ่านโองการต่อไปนี้:{แท้จริงบรรดาผู้ที่ปฏิเสธการศรัทธาต่ออัลลอฮฺ และบรรดารอซูลของพระองค์และต้องการที่จะแยกระหว่างอัลลอฮฺ และบรรดารอซูลของพระองค์ และกล่าวว่า เราศรัทธาในบางคน และปฏิเสธในบางคน และพวกเขาต้องการที่จะยึดเอาในระหว่างนั้น ซึ่งทางใดทางหนึ่งนั้น , ชนเหล่านี้แหละคือผู้ปฏิเสธศรัทธาโดยแท้จริง และเราได้เตรียมไว้แล้ว ซึ่งการลงโทษที่ยังความอัปยศแก่ผู้ปฏิเสธศรัทธาทั้งหลาย} {150:151.4}

แท็ก
whatsapp icon