คุณลักษณะของพระเจ้าซุบฮานาฮูวะตะอาลา

admin 29 / 06 / 2024 3 มุมมอง
คุณลักษณะของพระเจ้าซุบฮานาฮูวะตะอาลา

พระเจ้าทรงเป็นผู้สร้างแผ่นดินและทำให้มันเหมาะสมสำหรับสิ่งมีชีวิตของพระองค์ พระองค์ทรงสร้างท้องฟ้าและสิ่งมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่ในนั้น และทรงกำหนดดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ กลางวันและกลางคืนให้เป็นไปอย่างแม่นยำซึ่งบ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์

พระเจ้าทรงเป็นผู้ให้อากาศ ซึ่งเราไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้หากปราศจากมัน พระองค์ทรงทำให้ฝนตกและทรงทำให้ทะเลและแม่น้ำเป็นไปเพื่อประโยชน์ของเรา พระองค์ทรงเลี้ยงดูเราเมื่อเราเป็นทารกในครรภ์มารดาโดยที่เราไม่มีพลังใด ๆ พระองค์ทรงทำให้เลือดไหลเวียนในเส้นเลือดของเรา และทำให้หัวใจของเราเต้นตั้งแต่วันที่เราเกิดจนกระทั่งเราตาย

พระเจ้าได้ตรัสไว้ว่า:{และอัลลอฮฺทรงให้พวกเจ้าออกจากครรภ์มารดาของพวกเจ้า โดยพวกเจ้าไม่รู้อะไรเลย และพระองค์ทรงทำให้พวกเจ้าได้ยิน และเห็น และมีหัวใจ (สำหรับนึกและคิด) เพื่อพวกเจ้าจะได้ขอบคุณ} [16.78]

แท็ก
whatsapp icon