ฉันต้องทำอะไรบ้างถึงจะเป็นมุสลิม?

admin 29 / 06 / 2024 3 มุมมอง
ฉันต้องทำอะไรบ้างถึงจะเป็นมุสลิม?

ในการเข้าสู่อิสลามจำเป็นต้องเชื่อในหลักศรัทธาทั้งหกนี้:

● เชื่อในพระเจ้าทรงเป็นผู้สร้าง ผู้ประทานปัจจัยยังชีพ ผู้จัดการ และผู้ครอบครอง ไม่มีสิ่งใดเหมือนพระองค์ ไม่มีภรรยาหรือบุตร และพระองค์เป็นผู้เดียวที่สมควรได้รับการบูชา

● เชื่อในมลาอิกะฮ์ว่าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าที่พระองค์ทรงสร้างจากแสงสว่าง และหนึ่งในหน้าที่ของพวกเขาคือการนำวิวรณ์ลงมายังศาสดาของพระองค์

● เชื่อในคัมภีร์ทั้งหมดที่พระเจ้าประทานลงมาแก่ศาสดาของพระองค์ (เช่น เตารอฮ์และอินญีล) และคัมภีร์สุดท้ายคืออัลกุรอาน

● เชื่อในศาสดาทั้งหมด เช่น นูห์ อิบรอฮีม มูซา และอีซา และศาสดาคนสุดท้ายคือมูฮัมหมัด ซึ่งเป็นมนุษย์ที่พระองค์สนับสนุนด้วยวิวรณ์และประทานสัญญาณและปาฏิหาริย์ที่ยืนยันความจริงของพวกเขา

● เชื่อในวันสุดท้ายเมื่อพระเจ้าจะฟื้นคืนชีวิตผู้คนทั้งหมดและตัดสินระหว่างสิ่งที่พระองค์สร้าง และนำผู้ศรัทธาเข้าสวรรค์และผู้ปฏิเสธเข้าสู่นรก

●เชื่อในกฎกำหนดของพระเจ้าว่าพระเจ้าทรงรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในอดีตและที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และพระเจ้าได้เขียนสิ่งนั้นและทรงประสงค์และสร้างทุกสิ่งทุกอย่าง.

แท็ก
whatsapp icon