ฉันได้ประโยชน์อะไรจากการเข้าสู่อิสลาม?

admin 29 / 06 / 2024 3 มุมมอง
ฉันได้ประโยชน์อะไรจากการเข้าสู่อิสลาม?

การเข้าสู่อิสลามมีประโยชน์มากมาย เช่น:

● การได้รับเกียรติและศักดิ์ศรีในโลกนี้ด้วยการเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า ไม่เช่นนั้นก็จะเป็นผู้รับใช้ของอารมณ์และซาตานและความใคร่

● ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกหน้าคือการรอดพ้นจากการลงโทษของไฟนรกและเข้าสู่สวรรค์ และได้รับความพอใจจากพระเจ้าและการอยู่ในสวรรค์ตลอดกาล

ผู้ที่พระเจ้านำเข้าสวรรค์จะได้อยู่ในความสุขนิรันดร์โดยไม่มีความตายหรือโรคใด ๆ หรือความเจ็บปวดหรือความเศร้าโศก หรือความแก่ชรา และจะได้รับทุกสิ่งที่พวกเขาต้องการ

ในสวรรค์มีความสุขที่ตาไม่เคยเห็น หูไม่เคยได้ยิน และไม่เคยเกิดขึ้นในใจของมนุษย์คนใด

● หนึ่งในหลักฐานของเรื่องนี้คือคำตรัสของพระเจ้าว่า:{ผู้ใดปฏิบัติความดีไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิงก็ตาม โดยที่เขาเป็นผู้ศรัทธา ดังนั้นเราจะให้เขาดำรงชีวิตที่ดี และแน่นอนเราจะตอบแทนพวกเขาซึ่งรางวัลของพวกเขา ที่ดียิ่งกว่าที่พวกเขาได้เคยกระทำไว้ }{97.16}

แท็ก
whatsapp icon