ทำไมศาสดาถึงมีหลายคน?

admin 29 / 06 / 2024 4 มุมมอง
ทำไมศาสดาถึงมีหลายคน?

พระเจ้าได้ส่งศาสดามาตั้งแต่เริ่มแรกเพื่อเชิญชวนผู้คนให้มาหาพระเจ้าของพวกเขา และนำคำสั่งและข้อห้ามของพระเจ้ามาบอกแก่พวกเขา

และคำเชิญของพวกเขาทั้งหมดคือการบูชาพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียว

และทุกครั้งที่ชนชาติหนึ่งเริ่มละทิ้งหรือบิดเบือนสิ่งที่ศาสดาของพวกเขานำมา

พระเจ้าได้มอบหมายศาสดาอีกคนหนึ่งเพื่อแก้ไขทางเดินและนำผู้คนกลับสู่ฟิตเราะห์ที่ถูกต้องด้วยการยอมรับพระเจ้าและเชื่อฟังพระองค์

จนกระทั่งพระเจ้าได้สิ้นสุดศาสดาด้วยมูฮัมหมัด -ขอความสันติจงมีแด่ท่าน-

ซึ่งนำกฎหมายที่คงอยู่ตลอดไปและทั่วไปสำหรับมนุษย์ทุกคนจนถึงวันสิ้นโลก ซึ่งเป็นการเสริมและยกเลิกกฎหมายก่อนหน้านี้

และพระเจ้าผู้ทรงเกรียงไกรและสูงส่งได้ค้ำประกันว่ากฎหมายและข้อความนี้จะคงอยู่และดำรงไปจนถึงวันสิ้นโลก

ดังนั้นพวกเราชาวมุสลิมเชื่อ -ตามที่พระเจ้าสั่ง- ในศาสดาและคัมภีร์ทั้งหมดก่อนหน้านี้

พระเจ้าได้ตรัสไว้ว่า:{รอซูลนั้น (นะบีมุฮัมมัด) ได้ศรัทธาต่อสิ่งที่ได้ถูกประทานลงมาแก่เขา จากพระเจ้าของเขา และมุมินทั้งหลายก็ศรัทธาด้วย ทุกคนศรัทธาต่ออัลลอฮฺ และมลาอิกะฮ์ของพระองค์ และบรรดาคัมภีร์ของพระองค์ และบรรดารอซูลของพระองค์ (พวกเขากล่าวว่า) เราจะไม่แยกระหว่างท่านหนึ่งท่านใดจากบรรดารอซูลของพระองค์ และพวกเขาได้กล่าวว่า เราได้ยินแล้ว และได้ปฏิบัติตามแล้ว การอภัยโทษจากพระองค์เท่านั้นที่พวกเราปรารถนา โอ้พระเจ้าของพวกเรา! และยังพระองค์นั้น คือการกลับไป} {285.2}

แท็ก
whatsapp icon