พระเจ้าผู้ทรงถูกบูชาจะต้องมีคุณลักษณะแห่งความสมบูรณ์

admin 29 / 06 / 2024 3 มุมมอง
พระเจ้าผู้ทรงถูกบูชาจะต้องมีคุณลักษณะแห่งความสมบูรณ์

พระเจ้าผู้ทรงสร้างของเราได้ประทานปัญญาให้เรา เพื่อให้ตระหนักถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ และปลูกฝังฟิตเราะห์ในตัวเรา เพื่อให้เห็นถึงความสมบูรณ์ของพระองค์และไร้ซึ่งข้อบกพร่อง

การสักการะจะต้องมอบให้แก่พระเจ้าแต่เพียงผู้เดียว เพราะพระองค์คือผู้สมบูรณ์ที่สมควรได้รับการสักการะ และทุกสิ่งที่ถูกบูชาอื่นจากพระองค์นั้นเป็นโมฆะและมีข้อบกพร่องและจะต้องเผชิญกับความตายและการสูญสิ้น

สิ่งที่ถูกสักการะจะต้องไม่เป็นมนุษย์ ต้นไม้ รูปปั้นหรือสัตว์

เป็นไปไม่ได้ที่ผู้มีปัญญาจะบูชาสิ่งใดนอกจากสิ่งที่สมบูรณ์ แล้วจะบูชาสิ่งที่ถูกสร้างที่ต่ำกว่าตัวเองได้อย่างไร!

พระเจ้าต้องไม่ใช่ทารกในครรภ์หญิงและเกิดมาเหมือนทารกทั่วไป !
พระเจ้าเป็นผู้สร้างสิ่งมีชีวิต และสิ่งมีชีวิตอยู่ในพระหัตย์ของพระองค์และอยู่ใต้การควบคุมของพระองค์ ไม่มีมนุษย์ใดสามารถทำร้ายพระองค์ได้ และไม่มีใครสามารถตรึงไม้กางเขนหรือทำให้พระองค์เจ็บปวดและอับอายได้!

พระเจ้าต้องไม่สิ้นลมหายใจ ู

พระเจ้าผู้ไม่ลืม ไม่หลับไหล และไม่กินอาหาร และพระองค์ทรงยิ่งใหญ่ ต้องไม่มีภรรยาหรือบุตร พระผู้สร้างมีคุณลักษณะแห่งความยิ่งใหญ่ และพระองค์ไม่มีความต้องการสิ่งจำเป็นหรือมีข้อบกพร่องใด ๆ และทุกข้อความที่ขัดกับความยิ่งใหญ่ของพระผู้สร้างและถูกอ้างว่าเป็นของบรรดาศาสดานั้นเป็นข้อความที่ถูกบิดเบือนและไม่ใช่โองการที่แท้จริงที่มูซาและอีซาและศาสดาอื่น ๆ นำมา

พระเจ้าได้ตรัสไว้ว่า:{โอ้มนุษย์เอ๋ย ! อุทาหรณ์หนึ่งถูกยกมากล่าวไว้แล้ว ดังนั้นพวกเจ้าจงฟังมันให้ดี แท้จริงบรรดาที่พวกเจ้าวิงวอนขอความช่วยเหลืออื่นจากอัลลอฮฺนั้น พวกมันไม่สามารถจะให้บังเกิดแม้แต่แมลงวันสักตัวหนึ่ง หากว่าพวกมันจะรวมหัวกันเพื่อการนั้นก็ตาม และถ้าแมลงวันพาสิ่งใดหนีไปจากพวกมัน พวกมันก็ไม่สามารถจะเอามันกลับคืนมาได้จากแมลงวันทั้งผู้ขอและผู้ถูกขออ่อนแอแท้ ๆ , พวกเขามิได้ให้เกียรติอัลลอฮฺ ตามที่ควรจะให้เกียรติต่อพระองค์ แท้จริงอัลลอฮฺเป็นผู้ทรงพลัง ผู้ทรงเดชานุภาพโดยแท้จริง} {73:74.22}

แท็ก
whatsapp icon