อัลลอฮ์ ซุบฮานาฮูวะตะอาลา

admin 29 / 06 / 2024 3 มุมมอง
อัลลอฮ์ ซุบฮานาฮูวะตะอาลา

มีพระเจ้าผู้สร้างเพียงองค์เดียว ผู้ทรงมีพระนามและคุณลักษณะอันยิ่งใหญ่หลายประการที่บ่งบอกถึงความสมบูรณ์ของพระองค์ ในบรรดาพระนามของพระองค์ได้แก่: พระผู้สร้าง, พระผู้ทรงเมตตา, พระผู้ทรงประทานปัจจัยยังชีพ, พระผู้ทรงกรุณา
และ “อัลลอฮ์” ซึ่งเป็นพระนามที่รู้จักกันมากที่สุดในบรรดาพระนามของพระเจ้า ซุบฮานาฮูวะตะอาลา และความหมายของพระนามนี้คือ: ผู้ที่สมควรได้รับการบูชาเพียงองค์เดียว ไม่มีผู้ใดร่วมเป็นภาคีกับพระองค์

อัลลอฮ์ได้ตรัสไว้ในอัลกุรอานว่า:{จงกล่าวเถิด (มุฮัมมัด) พระองค์คืออัลลอฮ์ผู้ทรงเอกะ , อัลลอฮฺนั้นทรงเป็นที่พึ่ง , พระองค์ไม่ประสูติ และไม่ทรงถูกประสูติ , และไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนพระองค์} (1:4 – 112)

และพระเจ้าได้ตรัสไว้ว่า:{อัลลอฮฺนั้นคือไม่มีผู้ที่เป็นที่เคารพสักการะใด ๆ นอกจากพระองค์เท่านั้น ผู้ทรงมีชีวิต ผุ้ทรงบริหารกิจการทั้งหลายโดยที่การง่วงนอน และการนอนหลับใด ๆ จะไม่เอาพระองค์ สิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินนั้นเป็นของพระองค์ ใครเล่าคือผู้ที่จะขอความช่วยเหลือให้แก่ผู้อื่น ณ ที่พระองค์ได้ นอกจากด้วยอนุมัติของพระองค์เท่านั้น พระองค์ทรงรู้สิ่งที่อยู่เบื้องหน้าของพวกเขา และสิ่งที่อยู่เบื้องหลังของพวกเขา และพวกเขาจะไม่ล้อมสิ่งใด จากความรู้ของพระองค์ไว้ได้ นอกจากสิ่งที่พระองค์ประสงค์เท่านั้น เก้าอี้พระองค์นั้นกว้างขวางทั่วชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดิน และการรักษามันทั้งสองก็ไม่เป็นภาระหนักแก่พระองค์ และพระองค์นั้นคือผู้ทรงสูงส่ง ผู้ทรงยิงใหญ่} {255.2}

แท็ก
whatsapp icon