อิสลามคือทางสู่ความสุข

admin 29 / 06 / 2024 3 มุมมอง
อิสลามคือทางสู่ความสุข

อิสลามคือศาสนาของบรรดาศาสดาทั้งหมดและไม่ใช่ศาสนาของชาวอาหรับเท่านั้น

อิสลามคือทางสู่ความสุขที่แท้จริงในโลกนี้และความสุขนิรันดร์ในโลกหน้า

อิสลามคือศาสนาเดียวที่สามารถตอบสนองความต้องการของจิตวิญญาณและร่างกาย และแก้ไขปัญหามนุษย์ทั้งหมด

พระเจ้าได้ตรัสว่า:{พระองค์ตรัสว่า เจ้าทั้งสองจงออกไปจากสวนสวรรค์ทั้งหมด โดยบางคน (ลูกหลาน) ในหมู่พวกเจ้าเป็นศัตรูกับอีกบางคน บางทีเมื่อมีคำแนะนำ (ฮิดายะฮ์) จากข้ามายังพวกเจ้า แล้วผู้ใดปฏิบัติตามคำแนะนำ (ฮิดายะฮ์) ของข้า เขาก็จะไม่หลงผิด และจะไม่ได้รับความลำบาก , และผู้ใดผินหลังจากการรำลึกถึงข้า แท้จริงสำหรับเขาคือ การมีชีวิตอยู่อย่างคับแค้น และเราจะให้เขาฟื้นคืนชีพในวันกิยามะฮ์ในสภาพของคนตาบอด} {123:124.20}

แท็ก
whatsapp icon