อิสลามคืออะไร?

admin 29 / 06 / 2024 3 มุมมอง
อิสลามคืออะไร?

อิสลามคือการยอมจำนนต่อพระเจ้าด้วยการรับรองความเป็นเอกภาพของพระองค์ และการปฏิบัติตามพระบัญชาของพระองค์ด้วยความพึงพอใจและการยอมรับ

พระเจ้าได้ส่งศาสดามาเพื่อภารกิจหนึ่งเดียวคือการเรียกร้องให้บูชาพระเจ้าเพียงผู้เดียว ไม่มีผู้ใดเป็นหุ้นส่วนกับพระองค์

อิสลามเป็นศาสนาของบรรดาศาสดาทั้งหมด
คำเชิญชวนของพวกเขาเป็นหนึ่งเดียวและกฎหมายของพวกเขาต่างกัน และในปัจจุบันชาวมุสลิมเป็นผู้เดียวที่ยึดมั่นในศาสนาที่แท้จริงที่ศาสดาทั้งหมดได้นำมา ข้อความของอิสลามในยุคนี้คือความจริง พระเจ้าผู้ส่งอิบรอฮีม มูซา

และอีซาคือผู้ส่งศาสดาคนสุดท้ายมูฮัมหมัด
และกฎหมายของอิสลามมาเพื่อยกเลิกกฎหมายก่อนหน้านี้

ศาสนาทั้งหมดที่ผู้คนบูชาในวันนี้ -ยกเว้นอิสลาม- เป็นศาสนาที่มนุษย์สร้างขึ้น หรือเป็นศาสนาที่เคยเป็นศาสนาแห่งพระเจ้าแล้วถูกมนุษย์บิดเบือนจนกลายเป็นส่วนผสมของความเชื่อโชคลางและตำนานที่สืบทอดกันมาและความพยายามของมนุษย์เอง ส่วนความเชื่อของชาวมุสลิมคือความเชื่อที่ชัดเจนและไม่เปลี่ยนแปลง ดูที่อัลกุรอานเป็นหนังสือเล่มเดียวในทุกประเทศมุสลิม

พระเจ้าได้ตรัสไว้ในอัลกุรอาน:
{ จงกล่าวเถิด (มุฮัมมัด) ว่า เราได้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺแล้ว และได้ศรัทธาต่อสิ่งที่ถูกประทานแก่เรา และสิ่งที่ถูกประทานแก่อิบรอฮีมและอิสมาอีล และอิสหาก และยะอฺกูบ และบรรดาผู้สืบเชื้อสาย (จากยะอฺกูบ) และศรัทธาต่อสิ่งที่มูซา และอีซา และนะบีทั้งหลายได้รับจากพระเจ้าของพวกเขา โดยที่เราจะไม่แยกระหว่างคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกเขา และพวกเรานั้นเป็นผู้ที่นอบน้อมต่อพระองค์ , และผู้ใดแสวงหาศาสนาหนึ่งศาสนาใดอื่นจากอิสลามแล้ว ศาสนานั้นก็จะไม่ถูกรับจากเขาเป็นอันขาด และในปรโลกเขาจะอยู่ในหมู่ผู้ขาดทุน} {84 : 85.3}

แท็ก
whatsapp icon