ไม่มีข้อแก้ตัวสำหรับผู้ที่ละทิ้งความจริงและเลียนแบบบรรพบุรุษ

admin 29 / 06 / 2024 3 มุมมอง
ไม่มีข้อแก้ตัวสำหรับผู้ที่ละทิ้งความจริงและเลียนแบบบรรพบุรุษ

พระเจ้าได้บอกเราว่ามีคนจำนวนมากที่ปฏิเสธที่จะเข้าสู่อิสลามเพราะกลัวสภาพแวดล้อมที่พวกเขาอาศัยอยู่

หลายคนปฏิเสธอิสลามเพราะไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงความเชื่อที่พวกเขาสืบทอดมาจากบรรพบุรุษและคุ้นเคยกับมัน

และหลายคนถูกปิดกั้นโดยความลำเอียงและความดื้อรั้นในความเท็จที่พวกเขาสืบทอดมา

และคนเหล่านี้ทั้งหมดไม่มีข้อแก้ตัวในเรื่องนี้
และพวกเขาจะยืนอยู่ต่อหน้าพระเจ้าโดยไม่มีข้อแก้ตัวใด ๆ

มันไม่ใช่ข้อแก้ตัวสำหรับผู้ที่ไม่เชื่อในพระเจ้าที่จะกล่าวว่า “ฉันจะยังคงไม่เชื่อในพระเจ้าเพราะฉันเกิดมาในครอบครัวที่ไม่เชื่อ!” แต่เขาจำเป็นต้องใช้ปัญญาที่พระเจ้าให้มาและพิจารณาความยิ่งใหญ่ของท้องฟ้าและแผ่นดิน และคิดด้วยปัญญาที่พระเจ้าสร้างให้เขาเพื่อที่จะเข้าใจว่าจักรวาลนี้มีผู้สร้าง และเช่นเดียวกันกับผู้ที่บูชาหินและรูปปั้น ไม่มีข้อแก้ตัวในการเลียนแบบบรรพบุรุษ แต่เขาจำเป็นต้องค้นหาความจริงและถามตัวเองว่า “ฉันจะบูชาวัตถุที่ไม่มีชีวิตซึ่งไม่ได้ยินฉันไม่ได้เห็นฉันและไม่สามารถให้ประโยชน์กับฉันได้อย่างไร?”

และคริสเตียนที่เชื่อในสิ่งที่ขัดแย้งกับธรรมชาติและปัญญาจำเป็นต้องถามตัวเองว่า “พระเจ้าจะฆ่าลูกของพระองค์ที่ไม่ได้ทำบาปเพราะบาปของคนอื่นได้อย่างไร! นี่คือความไม่ยุติธรรม! มนุษย์จะตรึงและฆ่าลูกของพระเจ้าได้อย่างไร! พระเจ้าไม่มีความสามารถที่จะให้อภัยบาปของมนุษย์โดยไม่ต้องให้พวกเขาฆ่าลูกของพระองค์หรือ? พระเจ้าไม่มีความสามารถที่จะปกป้องลูกของพระองค์หรือ?”

ดังนั้นคนที่มีปัญญาจำเป็นต้องปฏิบัติตามความจริงและไม่เลียนแบบบรรพบุรุษในความเท็จ

พระเจ้าตรัสว่า:{และเมื่อได้ถูกกล่าวแก่พวกเขาว่า ท่านทั้งหลายจงมาสู้สิ่งที่อัลลอฮฺ ได้ทรงประทานลงมาเถิด และมาสู่รอซูลด้วย พวกเขาก็กล่าวว่า เป็นการพอเพียงแก่เราแล้ว สิ่งที่เราได้พบบรรพบุรุษของเราเคยกระทำมันมา ถึงแม้ได้ปรากฏว่าบรรพบุรุษของพวกเขาไม่เข้าใจสิ่งใด และทั้งไม่ได้รับคำแนะนำอีกด้วยกระนั้นหรือ}{104.5}

แท็ก
whatsapp icon